Cenník

AA Logistic, s.r.o.
Katalógové číslo Názov odpadu Cena bez DPH Cena s DPH
17 01 07

Zmesi sutiny, zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky, iné ako uvedené v 17 01 06

18,- €

21,60 €

17 05 04 Zemina kamenivo, iné ako uvedené v 17 05 03 8,- €

9,60 €

01 04 08 Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 8,- €

9,60 €

17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika 25,- €

30,- €

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 7,- €

8,40 €

Ceny sú za tonu uskladnenia odpadu. Predaj recyklátov, zeminy, makadanu a štrkov po telefonickom dohovore na mobilnom čísle +421 915 843 594

Dátum: 15.12.2021