Vnútroštátna a medzinárodná preprava voľne ložených komodít. Odvoz stavebného odpadu. Recyklácia a likvidácia odpadov.

Predaj recyklátov a štrkov

Stavebný odpad sa dá ekologicky spracovať a vyrobiť recyklované kamenivo. Recykláty tvoria betón, obklady, dlažby či iné materiály a ich používanie vám šetrí nielen peňažné prostriedky, ale i životné prostredie.

Skvelo poslúžia ako podkladová báza pre stavbu ciest, parkovísk či chodníkov, ako náhrada štrku do betónu, pod zámkové dlažby či ako zásypový materiál. Výroba a predaj recyklátov u nás prebieha v súlade s legislatívnymi, technickými i technologickými normami.

Recykláty sú cenovo veľmi priaznivé a kvalitatívne porovnateľné s primárnymi stavebnými materiálmi. Preto je ich výroba opodstatnená a navyše sa ňou pomáha ekologicky likvidovať stavebný odpad.