Vnútroštátna a medzinárodná preprava voľne ložených komodít. Odvoz stavebného odpadu. Recyklácia a likvidácia odpadov.

Búracie a výkopové práce

Stavajte na pevných základoch. Príprava terénu je vždy počiatočným krokom pre kvalitnú výstavbu. Neodborný zásah a neprofesionálna realizácia môže mať v budúcnosti za následok nemalé problémy v podobe narušenej statiky, praskania stien či pukania. Aby ste predišli nákladným opravám, je lepšie poradiť sa s odborníkmi.

Zemné, stavebné a výkopové práce poskytujeme ako kompletný, v jednotlivých krokoch na seba nadväzujúci, servis. Terénne práce zahŕňajú vyrovnávanie pozemkov, kopanie minibagrom, práce spojené s rozpojovaním a ukladaním zeminy, ťažba zeminy, štrku a kameňa, výkopy stavebných rýh, šachiet a jám, príprava podkladu pre budovanie ciest či spevnenie pozemku.

Cena výkopových prác minibagrom závisí od niekoľkých faktorov, preto je dôležité sa pred záväznou objednávkou poradiť a cenovú ponuku dopredu schváliť oboma stranami.